Over Heerle
Heerle is één van de vijf kerkdorpen van de gemeente Roosendaal (ook wel de Parels van Roosendaal genoemd).

De eerste vermelding van de naam Heerle stamt uit 1277. In dat jaar moet eentiende van de opbrengst van het land afgestaan worden aan de kerk en deels ook aan de pastoor.

Drs. W.A. van Ham schrijft hierover in het boek 'Van Harella tot Heerle, een geschiedenis van een Brabants dorp': "Het gebied moet toen al enige tijd bewoond en in cultuur gebracht zijn geweest, want de oogstopbrengst moet enige omvang hebben, wil de heffing van de tienden zinvol zijn." Heerle heeft bestuurlijk altijd deel uit gemaakt van Wouw, maar is in 1997 aan de gemeente Roosendaal toegevoegd. Het dorp heeft om en nabij 1800 inwoners (Bron: Wijkatlas 2015). 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Leefbaarheidsgroep Heerle.

Lees verder op de website van Heerle.info!

Alle verenigingen en stichtingen in Heerle op een rij!