1. Het Dorp Moerstraten

Over Moerstraten
Moerstraten is één van de vijf kerkdorpen van de gemeente Roosendaal (ook wel de Parels van Roosendaal genoemd).

De naam Moerstraten werd voor het eerst vermeld in 1359. Moerstraten was een buurtschap zonder kerk bestaande uit verspreid liggende boerderijen. Van 1515 tot 1795 had Moerstraten geen gemeenteraad maar wel een eigen gemeentebestuur, een schepenbank. Deze bestond uit 5 schepenen en een van hen werd verkozen als burgemeester. Zij werden op voorstel van een drossaard telkens voor één jaar benoemd door de markies van Bergen op Zoom.