Wij zetten ons in voor een leefbare wijk en we doen dat samen met de bewoners en de (vrijwilliger)organisaties die actief zijn in de buurt. Wij maken ons hard voor een schone, hele en veilige woonomgeving in Kalsdonk en we stimuleren initiatieven van de bewoners zelf om dit te realiseren. Goede initiatieven (groot of klein) zijn altijd bespreekbaar!

Soms komen bewoners in de problemen of ervaren overlast. Wij proberen dit, binnen de mogelijkheden, op te lossen. Heeft u een leuk idee voor Kalsdonk of wilt u een zorg met ons delen?

U kunt medewerkers van Alwel ontmoeten bij de: 
Wijktafel Kalsdonk, Buurtcentrum Kalsdonk,
Philipslaan 82, 1e donderdag van de maand 16.00 - 17.00 uur 

Meer informatie

Woonconsulent
Eline Boomaerts

Sociaal beheerder     
Hafida Zerda   

E Mail naar Alwel

Of kijk op:
W Website Alwel