Wij zetten ons in voor een leefbare wijk en we doen dat samen met de bewoners en de (vrijwilliger)organisaties die actief zijn in de buurt. Wij maken ons hard voor een schone, hele en veilige woonomgeving op Kortendijk en we stimuleren initiatieven van de bewoners zelf om dit te realiseren. Goede initiatieven (groot of klein) zijn altijd bespreekbaar!

Soms komen bewoners in de problemen of ervaren overlast. Wij proberen dit, binnen de mogelijkheden, op te lossen. Heeft u een leuk idee voor Kortendijk of wilt u een zorg met ons delen?

U kunt medewerkers van Alwel ontmoeten op het: 
Wijkspreekuur Kortendijk,
wekelijks op donderdag tussen 9u en 11u tijdens het inloopspreekuur in 't Dijksteke, Dijkcentrum 191.

Meer informatie

Woonconsulent 
Monique Schumacher
Sociaal Beheerder Kortendijk
Tessa van der Stelt

E Mail naar Alwel

Of kijk op:
W Website Alwel