Wij zetten ons in voor een leefbare wijk en we doen dat samen met de bewoners en de (vrijwilliger)organisaties die actief zijn in de buurt. Wij maken ons hard voor een schone, hele en veilige woonomgeving in Langdonk en we stimuleren initiatieven van de bewoners zelf om dit te realiseren. Goede initiatieven (groot of klein) zijn altijd bespreekbaar!

Soms komen bewoners in de problemen of ervaren overlast. Wij proberen dit, binnen de mogelijkheden, op te lossen. Heeft u een leuk idee voor Langdonk of wilt u een zorg met ons delen?

U kunt medewerkers van Alwel ontmoeten wekelijks op het:
Wijkspreekuur Langdonk, Broedplaats, Lindenburg 84.
wekelijks op donderdag van 13.00 – 14.00 uur

Meer informatie

Contactgegevens

Woonconsulent
Ilse Nooijens
Sociaal beheerder
Simone Visser

E Mail naar Alwel

Of kijk op:
W Website Alwel