Wij zetten ons in voor een leefbare wijk en we doen dat samen met de bewoners en de (vrijwilliger)organisaties die actief zijn in de buurt. Wij maken ons hard voor een schone, hele en veilige woonomgeving op Tolberg en we stimuleren initiatieven van de bewoners zelf om dit te realiseren. Goede initiatieven (groot of klein) zijn altijd bespreekbaar!

Soms komen bewoners in de problemen of ervaren overlast. Wij proberen dit, binnen de mogelijkheden, op te lossen. Heeft u een leuk idee voor Tolberg of wilt u een zorg met ons delen?

U kunt medewerkers van Alwel ontmoeten wekelijks op het:
Wijkspreekuur Tolberg,
wekelijks op dinsdag tussen 13u30 en 14u30 in De Bergspil, Tolbergcentrum 158.

Meer informatie

Contactgegevens

Woonconsulent 
Hajera van der Velden
Sociaal Beheerder 
William Smits

E Mail naar Alwel

Of kijk op:
W Website Alwel