Bewonersplatform Moerstraten

Het Platform heeft als doel de bewoners van het Dorp Moerstraten te helpen bij het verbeteren van de Leefbaarheid.

Wij werken nauw samen met de Gemeente en andere partners welke we in kunnen schakelen om vraagstukken onder de aandacht te brengen 

Bekijk ons op Facebook !!

Op neem contact op.