Bewonersplatform Westrand

Het Westrandnetwerk geeft inwoners de kans om mee na te denken over de toekomst van de wijk en zij helpen mee om acties op te starten in samenwerking met de gemeente. Daarbij streven zij naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van de inwoners uit de wijk.

Het bewonersplatform zet zich in voor het algemeen belang van de bewoners uit de wijk.

 

Meer informatie


Contactgegevens
E  
Mail naar het bewonersplatform