De Dorpsraad (Bewonersplatform Wouw)

In Wouw heet het bewonersplatform De Dorpsraad. De dorpsraad wil het goede leefklimaat in het dorp behouden en verbeteren. Deze raad bestaat geheel uit inwoners van Wouw.
Dorpsraad Wouw heeft een aantal actieve werkgroepen:

  • Openbare ruimte / Veiligheid
  • Cultuur / Toerisme
  • Sociaal Domein / Duurzaamheid
  • Communicatie / PR/ ICT

Bezoek de website van de Dorpsraad Wouw voor meer informatie.
 

Meer informatie

Contactgegevens
Voorzitter Harry van Eekelen

E  Email
Website Dorpsraad Wouw
F  Facebook Dorpsraad Wouw