Missie
Het bestuur van Stichting Dorpshuis de Schalm (verder genoemd de Schalm) wil  zorg dragen voor een optimaal functioneren van een gebouw dat geschikt is voor het uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan het op peil houden van de leefbaarheid van Heerle en omgeving.
Visie
Het bestuur van de Schalm wil op een laagdrempelige manier een ontmoetingsplek voor jong en oud bieden in Heerle en deze ontmoetingsplek faciliteren.
Kernwaarden
Het bestuur van de Schalm gelooft dat de Schalm een “schakel” vormt voor de leefbaarheid, tussen alle leeftijdsgroepen van de bewoners van Heerle en omgeving.

Bekijk ons op Facebook !

Meer informatie

Adresgegevens
Herelsestraat 100
4726 AH Heerle

Activiteiten in Dorpshuis de Schalm

Laatste nieuws van het Dorpshuis


Contactgegevens
Silvia Heijnen
E  Mail naar de Schalm
W Website de Schalm