Ontwerp en realisatie “De nieuwe wereld” voormalig 3de wereldbos in Wouwse Plantage.

Ontstaan : Door de problematiek van ontbossing van 1e en 3e wereld ontstond het derde Wereldbosproject.
Stichting Wouw voor de derde wereld kreeg een stuk grond van de gemeente in bruikleen en via het Brabants Landschap bomen om te planten. Deze bomen werden verkocht en de opbrengst werd gebruikt voor water- en bosprojecten in Kenia. In totaal werden 5000 bomen gepland door de basisschoolkinderen van het toenmalige Wouw.

Neem een kijkje op de Website !

Realisatie ‘De Nieuwe Wereld”.

Samen met landschapsarchitect Bert Huls, is er gekozen voor een meer toegankelijk voormalig bos. Dit is ondertussen gerealiseerd, met de ondersteuning van Provincie en Gemeente Roosendaal. Door een aannemer werden de werken op zich genomen ondersteund door de bosploeg, de bosploeg bestaat uit een aantal vrijwilligers dat zich maandelijks inzet voor het onderhoud van het stukje bos.

Tevens is centraal een kunstwerk opgenomen van Pieter Obels, ‘benijdenswaardige hoogte’. Als onderdeel van een kunstroute van Bergen op Zoom naar Roosendaal. Wilt  u meer informatie, stuur dan een mailtje naar het mailadres hiernaast.

Meer informatie

 

Contactgegevens 
 Mail naar 3e Wereldbos

Wilt  u meer informatie, stuur dan een mailtje naar het mailadres hiernaast.

Actief in Wouwse Plantage, Wouw, Nispen, Heerle, Moerstraten.

Meer informatie

Contactgegevens
Rene Poppe
M Mail naar Rene