Ook in Roosendaal kunnen veel kinderen om financiële redenen niet meedoen aan normale schoolse activiteiten. Deze Stichting is sinds 2004 actief om ouders of verzorgers van deze kinderen te ondersteunen.

Het gaat daarbij om zaken als bijvoorbeeld:

  • Ouderbijdrage voor deelname aan een schoolkamp, excursies of schoolreisjes,
  • Ouderbijdrage gericht op andere voorzieningen,
  • Lidmaatschap van scouting,
  • Behoefte aan een computer,
  • Behoefte aan een fiets,

Indien nodig vergoeden we ook een laptop (bij aanvang van het middelbaar onderwijs) en een fiets bij de leeftijd van 8 en 12 jaar.

Leergeld Roosendaal staat voor het welzijn en de sociaal/maatschappelijke ontwikkeling van deze kansarme kinderen.

Daarnaast zijn wij intermediair voor Stichting Paul, Jeugd Cultuur Fonds, Nationaal Fonds Kinderhulp  en Curio onderwijs instellingen.

 

 

Meer informatie

 

Contactgegevens
E
 Email naar Leergeld
W Webstite Leergeld Roosendaal

W Website Leergeld Nederland

Telefonisch bereikbaar Maandag en Woensdag tussen 9 en 13 uur.