Maatschappelijke opvang

Mensen kunnen om allerlei redenen dakloos worden. Bijvoorbeeld door financiële problemen, verslaving of relatieproblemen. Het kan iedereen overkomen. Blijf niet lopen met uw probleem en vraag hulp. Hulp vragen is geen zwakte, maar juist een kracht.

Ondersteuning voor dak- en thuislozen
WijZijn helpt mensen die om welke reden dan ook dakloos zijn geraakt. Tijdelijk of langdurig. Stel uw vraag voor de maatschappelijke opvang. Verwijzer? Vul het aanmeldformulier voor verwijzers in.

Hulp die bij u past
Maatschappelijke opvang is er voor de inwoners Roosendaal. Het Aanmeldteam bekijkt welke hulp het best aansluit bij uw vraag. Vervolgens gaan we samen met u een toekomstplan maken. We begeleiden u bij het vinden van een eigen woning en om uw leven weer op de rit te krijgen.

Postadres aanvragen
U kunt een postadres aanvragen als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. De gemeente beslist of u een postadres krijgt en waar (hier zijn voorwaarden aan verbonden).

Meer informatie

Adresgegevens 
WijZijn Roosendaal
Gezellelaan 18f
4707 CC Roosendaal
 


Contactgegevens
Email naar Inwonersondersteuning Roosendaal
W Website Inwonersondersteuning Roosendaal