RoGeP is een vrijwilligersorganisatie die op 23 november 1982 op initiatief van de gemeenteraad van Roosendaal is opgericht. De doelstelling van RoGeP is:

  • Zorgen dat mensen met een beperking zich zelfstandig kunnen begeven in de gemeente Roosendaal.
  • Het geven van voorlichting aan de 7 e en 8e jaars leerlingen van de basisscholen om zo begrip te creëren voor mensen met een beperking.
  • Het geven van adviezen en het ondersteunen van initiatieven voor mensen met een beperking.
  • Het adviseren van bedrijven om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te optimaliseren.
  • Toezien dat het VN-verdrag voor de mensen met een beperking wordt toegepast.
  • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Raad voor het Sociale Domein als het gaat om de doelgroep.

Meer informatie

Adresgegevens
Secretariaat RoGeP
Toussaintlaan 34
4707 NB

Contactgegevens
Mail naar RoGep
W Website van Rogep