Stichting Jeugdcultuurfonds Roosendaal

Het ontwikkelen van je creativiteit, het ontdekken van je binnenwereld en passie, kortom: het laten zien wie je bent en wat er in je leeft, is goed voor het zelfvertrouwen en concentratievermogen en vergroot de kansen later goed mee te kunnen doen in de samenleving.

De stichting ziet graag dat ook kinderen (van 4-18 jaar) uit gezinnen waar weinig geld is lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen.

Aanvragen worden gedaan door onafhankelijke intermediairs, professionals die al betrokken zijn bij het gezin. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de instelling waar het kind les heeft.

Jeugdcultuurfonds Nederland zit in Amsterdam. Er is ook een coördinator voor Brabant.

Meer informatie

Contactgegevens
Peter Overeem

E Mail naar het Jeugdcultuurfonds
W Website Jeugdcultuurfonds