Bij het Taalpunt kan men terecht met iedere vraag over taal (lezen, schrijven, spreken, rekenen en digitale vaardigheden), men kan er informatie krijgen over (taal)cursussen in de buurt of er informeren naar inspirerend vrijwilligerswerk op het gebied van taal.

Het taalpunt is er voor laaggeletterden - allochtoon en autochtoon – maar ook voor vrijwilligers.

Zij kunnen er bijvoorbeeld terecht voor onderwijskundig advies of voor geschikt lesmateriaal voor hun cursisten.

Ga direct naar de Website van het Huis van de Westrand voor alle activiteiten.

Meer informatie


Adresgegevens
Huis van de Westrand
Sint Lucasplein 3
4703 HX Roosendaal


Contactgegevens
Marij Rokx

E Mail naar Marij

Iedere vrijdag van 9-11 uur