Als kinderen te weinig met boeken en lezen in aanraking komen, beginnen zij vaak met een taalachterstand aan de basisschool. Het is lastig om deze achterstand daarna weer in te halen. De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verbetert de leescultuur thuis. Zo zorgen we ervoor dat ze een goede toekomst tegemoet gaan, want alles begint met het beheersen van de taal.

Wat de VoorleesExpress doet
De VoorleesExpress helpt gezinnen om de taalontwikkeling van hun kinderen (van twee tot en met acht jaar) te stimuleren. Een vrijwilliger komt twintig keer bij hen thuis en maakt de kinderen en ouders enthousiast over (interactief) voorlezen, boekjes en verhalen. De ouders krijgen een voorbeeld hoe zij hun kinderen zelf kunnen helpen bij de taalontwikkeling. Boeken moeten uiteindelijk een blijvende plek krijgen in het dagelijks leven van de kinderen. Ze gaan lezen leuker vinden en ontwikkelen zich beter.

Wat doet WijZijn?
In Roosendaal wordt de VoorleesExpress uitgevoerd door WijZijn. We hebben contact met basisscholen, peuterspeelzalen en consultatiebureaus over het aanmelden van gezinnen en zorgen voor de werving en begeleiding van vrijwilligers. Wij werken samen met Bibliotheek West-Brabant. De bibliotheek traint de voorleesvaardigheden van de vrijwilligers en geeft advies over het kiezen van voorleesboeken. De voorlezers brengen hun kennis en vaardigheden uiteindelijk weer over op de ouders van de kinderen. Samen zorgen we ervoor dat de ouders de mogelijkheden van de bibliotheek kennen en worden ze geholpen in het gebruik van de jeugdcollecties.

Aanmelden gezin of vrijwilliger
Wilt u meer informatie, een gezin aanmelden of heeft u belangstelling om u als vrijwilliger in te zetten voor ons project? Neem dan contact op met Ilse de Koning

nb: ouders kunnen hun kind niet zelf aanmelden. Dit gebeurt door onze partners die naar de VoorleesExpress verwijzen.

Meer informatie
Breng ook eens een bezoek aan de website van de VoorleesExpress. Of lees het verhaal van Corrie Nieuwkoop, voorlezer bij de Voorleesexpress.


 

Meer informatie

Contactgegevens
Coördinator VoorleesExpress Roosendaal
Ilse de Koning

E: Stuur een email naar Ilse de Koning

of bel: