Geschiedenis van Vrouwen van Nu

Op 14 oktober 1930 werd de ‘Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen’ opgericht. De doelstelling ten tijde van de oprichting was: ‘de bevordering van de belangen in den ruimste zin, van boerinnen en andere plattelandsvrouwen’. 

Lees verder over de geschiedenis op de Website van Vrouwen van Nu.

Vrouwen van Nu is sinds januari 2015 een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu. Tot die datum waren ze bekend onder de naam KVO.

Het is een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij.

Meer informatie


Contactgegevens

 Mail naar vrouwen van nu
Website vrouwen van nu

W Activiteitenpagina