Huisartsen zien relatief veel mensen met psychosociale problemen op het spreekuur. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. De huisarts kan deze mensen vaak niet de best passende hulp geven.Welzijn op Recept is een alternatief voor deze groep. De welzijnscoach is een vast dagdeel op de locatie van de huisarts aanwezig. Zij bespreekt met elke deelnemer zijn of haar wensen en mogelijkheden. Zo gaan ze samen op zoek naar een passende activiteit. De werkwijze ligt daarmee dicht bij de dagelijkse praktijk van huisartsen zodat deze verbinding vrij eenvoudig kan worden gelegd.

Positieve Gezondheid
Met Welzijn op Recept versterken gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties de samenwerking tussen het medische en sociale domein. Daarnaast sluit Welzijn op Recept goed aan bij het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Dit is een bredere kijk op gezondheid die bijdraagt aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Alleen de huisartsenpraktijken die zijn aangesloten bij Welzijn op Recept kunnen hun patiënten doorverwijzen naar de welzijnscoach. Huisartsen die interesse hebben in deelname, kunnen een e-mail sturen.

Download Flyer Welzijn op Recept

Meer informatie

Adresgegevens
WijZijn Roosendaal
Gezellelaan 18f
4707 CC Roosendaal
 


Contactgegevens
E
  Email naar Inwonersondersteuning Roosendaal
W Website Inwonersondersteuning Roosendaal