Wijktafel Minnebeek (ABC-bergen)

Wat is een wijktafel? Een wijktafel is een overleg tussen wijkbewoners uit een bepaalde woonwijk. Dit overleg kan plaatsvinden tussen bewoners onderling en met vertegenwoordigers van de gemeente, de politie(wijkagent), woningcoöperaties en andere bij de wijk betrokken organisaties. 

Op een wijktafel kunnen allerlei onderwerpen aan bod komen, zoals de sociale samenhang, op stapel staande projecten, onveilige plekken en andere uitdagingen van allerlei aard.  De agenda wordt in samenwerking met gemeente en bewoners opgesteld. 

Indien u ideeën heeft voor de buurt of samen wil overleggen om de leefomgeving te veranderen kunnen we hiervoor de wijktafel inzetten. 

Deze wijktafel voor de ABC bergen vindt wekelijks plaats op de Kinderboerderij onder beheer van Buurtpreventie. 
Toegankelijk voor iedere bewoner die een vraag of een idee heeft voor zijn wijk, buurt.

Neem contact op met Joyce of Arthur voor meer informatie.
Of rechtstreeks met de Buurtpreventie. 
 

Meer informatie

Iedere woensdag van 10.00-11.30,
behalve de eerste woensdag van de maand.
Dan is het 's avonds om 18.30-19.30 uur.

Adresgegevens
Kinderboerderij
Ambrozijnberg 202.
4707 MR 

W Website Kinderboerderij
 


Contactgegevens

E Neem contact op met Buurtpreventie
E Neem contact op met Joyce (8480)
E Neem contact op met Arthur  (8444)